Parc Chlorophylle - recreatiebos van Manhay in Dochamps

Animatie stopzetten

Animatie 8

Zonne–energie

Illustratie van fotosynthese

 

Een boom is een heuse fabriek, die draait op de energie van het licht. Deze energie wordt opgevangen door de bladeren, die een grote hoeveelheid chlorofylkorreltjes bevatten. Het chlorofyl zet koolzuurgas uit de lucht om in suikers, die de boom doen groeien en reserves aanleggen, m.a.w. hem doen leven en functioneren. Deze kunstgreep, die alleen planten kunnen bolwerken, staat bekend onder de naam “ fotosynthese “ ( of chemische omzetting van licht ). En dat is ook de naam van het Recreatiebos!

De evolutie van het bos

Een open plek in het bos vormt het eerste stadium in de hergroei van het bos. De adelaarsvarens die deze open plek hebben ingepalmd, hebben zich zo sterk ontwikkeld dat ze bijna heel de oppervlakte bezetten.

Het sap en het water

Het bloed van een boom .
De wortels zuigen voortdurend water uit de bodem. Het sap stroomt naar omhoog om er elke tak, elke twijg te bedienen. Het sap wordt aangerijkt met suikers die de bladeren produceren via fotosynthese. Het bewerkte sap daalt af naar de wortels en brengt voedingsstoffen mee.


Terug naar plan