Parc Chlorophylle - recreatiebos van Manhay in Dochamps

Animatie stopzetten

Animatie 19

Een nieuw landschap

hut

Pyramide hut Zicht op de hutten

Sinds de Middeleeuwen, ontbost de mens reeds op grote schaal.
Vanaf midden 19de eeuw, zijn de beboste oppervlakten in de ardennen groter geworden, welk tot op heden nog steeds geldt.
Het Waalse landsgedeelte bestaat uit een derde bossen en wouden, zijnde 530 000 ha. De provincie Luxemburg bestaat uit 51% bossen en wouden, zijnde 210 000 ha.
Het Vlaamse landsgedeelte bestaat ongeveer uit 8 % bebossing.
De gemeente Manhay bezit 3 190 ha bossen en wouden. De meeste belangrijke gemeente is Bouillon, met 7 176 ha.

Het woud, zorgvuldig verbonden met de mens.
Reeds ten alle tijden, heeft de mens de rijkdommen van het woud gebruikt.
Met de ontwikkeling van de steenkoolmijnen, vanaf einde 19de eeuw werd het hout, dat gebruikt is om de mijngangen te ondersteunen, een belangrijke afzet.
Vandaag spreekt men over het "groene goud" van de gemeenten. Het vermogen van het bos is een belangrijke bron van inkomsten voor vele gemeenten van onze mooie provincie.
En het Parc Chlorophylle is een mooi voorbeeld van toeristische ontwikkeling van het bos..

Animatie :

  • Pacage : Bewaarders werden gekozen in elk dorp om het vee naar het bos te brengen.
  • Affouage : Het recht van affouage bestond erin om de inwoners van een dorp of een gemeente de toelating te geven om hout te sprokkelen in het bos om zich te verwarmen. Dit was gebruikelijk in de ardennen tot na de tweede wereldoorlog.
  • De eerste bewoners van he woud leefden als nomaden in familiaal groepsverband en leefden van de oogst van het bos en de jacht.
  • De eerste permanent gevestigden zijn begonnen dank zij de landbouw en de veeteelt open plekken in het bos te creëren. .
  • Houtskool was lange tijd de belangrijkste brandstof in de Ardennen. Hij werd vervaardigd uit sprokkelhout opgestapeld en bedekt met een dikke laag aarde.
  • De smederijen waren gelegen langs de waterlopen die de hydraulische wielen in beweging brachten om kracht te produceren.

Terug naar plan