Parc Chlorophylle - recreatiebos van Manhay in Dochamps

Animatie stopzetten

Animatie 3

Welkom onder de grond

Didactisch paneel die u toont wat er gebeurt onder de grond

De niet aflatende toevoer van organisch afval ( dierlijk en plantaardig ) verrijkt de bodem.
Bladgrond – Regenwormen – Wortels – Beenderen – Rotsen.

Terug naar plan